افغانستان

مسوولان دانشگاه پروان: حضور دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه پر رنگ است!

آسواکانیوز(شنبه/۱۴حوت/۱۴۰۰): ویس‌الدین فرهادی، مسوول نشرات دانشگاه پروان می‌گوید، بر خلاف گزارش‌ها مبنی بر حضور نیافتن دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه، ام‌روز شنبه ۱۴ حوت حضور دانشجویان دختر در تایم درسی‌ آنان پر رنگ بوده است.

 از سویی هم، محمد عزیر کاظم، رییس دانشگاه پروان می‌گوید، اوقات درسی‌ دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه به گونه‌ی جداگانه تنظیم شده است. او می‌افزاید که سه روز اول هفته را برای درس‌های دانشجویان دختر و سه روز اخیر هفته را به برای دانشجویان پسر تعیین کرده‌اند.

آقای کاظم می‌گوید، خانواده‌های که از درس‌های مختلط میان دانشجویان دختر و پسر شکایت داشتند، اکنون آن‌گونه نیست و آزادانه می‌توانند دختران خود را برای ادامه درس به دانشگاه‌ پروان روان کنند.

رییس دانشگاه پروان می‌افزاید که رهبری این دانشگاه به گونه‌ی جدی تلاش می‌کند، تا نظام آموزشی معیاری را برای همه دانشجویان دختر و پسر فراهم کنند که در نتیجه قابل قبول همه و از دانشگاه پروان دانشجویان آن پس از ختم تحصیل خلاق و متخصص به جامعه تقدیم شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button