افغانستان

ریاست پاسپورت کابل روند توزیع پاسپورت را افزایش می‌دهد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۸حوت/۱۴۰۰): ریاست پاسپورت کابل می‌گوید، به دلیل این که مراجعه کننده‌گان برای دریافت پاسپورت در این اداره زیاد و ظرفیت در روند عرضه خدمات پایین است، در نظر دارد که روند توزیع پاسپورت را افزایش دهد.

بر اساس این کارشیوه، ریاست پاسپورت می‌گوید، کار روی بلند بردن ظرفیت این اداره برای توزیع پاسپورت آغاز شده و تا یک هفته‌ای دیگر تکمیل خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button