افغانستان

معضل کوتل بکک؛ بیش از ۴۰۰ مسافر از چهار روز بدینسو در شاهراه غور-کابل گیرمانده‌اند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۹حوت/۱۴۰۰): منابع به آسواکانیوز تایید می‌کنند که بیش از ۴۰۰ تن مسافر، شامل کودکان و مریضان می‌شود از چهار روز بدینسو در کوتل بکک شاهراه کابل-غور گیرمانده‌اند.

ورقه عرض افراد گیرمانده که امروز پنج‌شنبه، ۱۹حوت به خبرگزاری آسواکا رسیده است، نشان می‌دهد که مسافران از مسوولان بخش فواعد عامه ولایت غور انتقاد کرده و تاکید کرده اند که اگر رسیده‌گی فوری صورت نگیرد مریضان تلف خواهند شد.

محمد رحیم رحمانی، یک‌تن از مسافران می‌گوید« مسافرین که به سمت غور می‌روند تعداد شان بیش از ۴۰۰ نفر رسیده که در یکه‌ولنگ بامیان بند مانده و در بین آنها زنان، طفل و ریش سفیدان هستند که بعضی شان توان پرداخت یک وعده نان را ندارند.»

این چهارمین روز است که مسافران در دو طرف کوتل بکک به دلیل برف‌باری سنگین گیرمانده اند و مسوولان هنوز اقدام برای حل این مشکل انجام نداده است.

محمد حماس، آمر اطلاعات و فرهنگ غور می‌گوید« به علت توفان و برف‌باری مسافران در دو طرف کوتل بکک گیرمانده ‌اند و ما یک برف پاک کن فرستادیم که در مسیر راه خراب شده است.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button