افغانستان

فیصله کابینه؛ در گذرگاه‌های اسپین بولدک و تورخم افراد صالح مقرر شوند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۹حوت/۱۴۰۰): کابینه حکومت سرپرست طالبان فیصله کرده‌اند که در گذرگاه‌های اسپین بولدک و تورخم افراد مسلکی و دور از فساد تعیین شوند.

در نشست کابینه طالبان که به روز دوشنبه، ۱۶حوت برگزار شده بود فیصله شده است که برای ایجاد نظم و رسیده‌گی به مشکلات شهروندان و مریضان افراد مسلکی و عاری از فساد استخدام شود.

همچنان در نشست به کمیسون اقتصادی دستور داده شده است که نرخ دوگانه دالرهای کهنه و جدید بررسی شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button