افغانستان

سه صد شهروند افغان پس از هفت ماه انتظار برای پناهنده‌گی در آمریکا دوباره از ابوظبی به کابل بازگشتند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۲حوت/۱۴۰۰): در حدود ۳۰۰ شهروند افغانستان که هفت ماه را در کمپ های مهاجرتی موقت ابوظبی سپری کردند، دوباره به افغانستان بازگشتند.

شهروندان افغان که دوباره روز شنبه ۲۱ حوت به کابل بازگشتند، از سوی آمریکا در جریان تخلیه در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی از افغانستان به کمپ‌های ابوظبی منتقل شده بودند و قرار بود که پس از طی مراحل اسناد شان به ایالات متحده انتقال داده شوند.

شهروندان افغان که از سوی ایالات متحده به کمپ‌های مهاجرتی ابوظبی منتقل شده بودند، با مشکل‌های زیادی رو‌به رو بودند و در حدود سه هفته قبل از بهر آن‌چه وعده دروغین آمریکا می‌خواندند دست به اعتراض‌های چند روزه زدند؛ اما ایالات متحده به آنان نه‌ تنها که رسیده‌گی نکرد، آنان را دوباره به کشور شان برگشتاند.

آنان برای این‌که مصوونیت جانی داشته باشند و به چنگ حکومت ط‌البان نیافتند افغانستان را ترک کرده‌بودند؛ اما اکنون  به دلیل مشکل‌ها و رسیده‌گی نکردن آمریکا برای شان در کمپ‌های مهاجرتی ابوظبی، مشکل‌های کلان چون خطر مرگ را قبول کرده و به کابل بازگشته‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button