افغانستان

هزاران تن از باشنده‌گان هرات از قیام ۲۴ حوت ۱۳۵۷ خورشیدی گرامی داشت کردند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۴حوت/۱۴۰۰): هزاران تن از باشنده‌گان هرات ام‌روز در ساحه شهدای گمنام گردهم آمده و از ۲۴ حوت روز قیام مردم این ولایت گرامی داشت به عمل آوردند.

همه ساله باشنده‌گان ولایت‌های غربی و ویژه هرات از قیام ۲۴ حوت با حضور فرماندهان ج‌هادی، بزرگان قومی و مقام‌های دولتی در ساحه شهدای گم‌نام این ولایت گرد هم می‌آمدند و این روز را گرامی داشته و از جان‌ فشانی مردم هرات در این روز یاد بود می‌کردند.

اما ام‌سال مسوولیت برگزاری این مراسم تاریخی را عالمان دینی گرفته و با دعوت هزاران تن از شهروندان غرب کشور با یک چهره‌ی متفاوت از این روز گرامی داشت و در جریان این مراسم خیرات عمومی را نیز راه اندازی کردند.

در 24 حوت سال 1357 مردم هرات قیام خونینی را دربرابر شوروی پیشین به راه انداختند که در شماری از روایت ها آمده است، حدود 24 هزار تن کشته شدند، این خیزش مردمی ابتدا از ولسوالی های غوریان و زنده جان هرات در تاریخ 18 حوت 1357 شروع و در 24 حوت این قیام گسترده شد و مردم کاملا به شهر هرات هجوم آوردند؛ اما پس از تقریبا ده روز درگیری با نیروهای پیشین شوروی مردم را به گلوله بستند و از زمین و هوا فشا آوردند تا دوباره شهر را پس گرفتند و قیام کننده ها فرار کردند.

قیام 24 حوت سر آغاز اعتراض های جدی مردم علیه حکومت شوروی پیشین در افغانستان خوانده می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button