افغانستان

تقدیر خبرنگاران؛ فدراسیون نهاد‌های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان از روز ملی خبرنگار گرامی داشت کرد!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۶حوت/۱۴۰۰): در حالی که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان در شرایط سخت و دشوار کار اطلاع‌رسانی را پیش‌ می‌برند و آزادی های آنان به شیوه‌های گونه‌گون سلب شده شده است. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان از روز خبرنگار به گونه‌ی متفاوت گرامی داشت کرد.

در تقویم افغانستان تاریخ ۲۷ حوت به عنوان روز ملی خبرنگار درج شده است. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان ام‌روز ۲۶ حوت از این روز با دعوت دها‌ خبرنگار، کارمندان و مجریان رسانه‌های افغانستان در کابل تجلیل به عمل آورد.

در جریان مراسم ویژه خبرنگاران اشتراک کننده‌گان مشکل‌های اقتصادی، مصوونیت‌ کاری و موانع‌های اطلاع‌رسانی را در کشور پس از روی‌کار آمدن حکومت جدید افغانستان به بحث گرفته و از نهاد‌های مدافع خبرنگاران در داخل و بیرون از کشور هم‌چنان حکومت خواستند که برای رسیده‌گی و برداشتن مشکل‌های موجود سد راه خبرنگاری و کارخبرنگاران در کشور اقدام عملی و روشن انجام دهند.

هم‌چنان در اخیر این مراسم ویژه خبرنگاران از ۴۰۰ صد خبرنگار کاندیدا پس از بررسی کارکرد‌های اموری شان برای ۲۰ تن آن‌ها تندیس اهدا شد و از آن‌ها تقدیر گردید.

خبرنگاران نیز وضعیت موجود در کشور را برای کارخبرنگاری، رسانه‌ها و آزادی بیان شکننده خوانده و از دولت کنونی خواستند که جلو مداخله نهاد‌های دولتی و غیر دولتی غیر مسوول را در کار خبرنگاری و رسانه‌ها بگیرند؛ تا آن‌ها بتوانند به گونه‌ی که اصول خبرنگاری می‌خواهد به کار شان ادامه دهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button