افغانستان

یوناما خواستار رهایی خبرنگاران طلوع‌نیوز شد!

آسواکانیوز(جمعه/۲۷حوت/۱۴۰۰): دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان«یوناما» در مورد بازداشت خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و از ط‌البان خواسته است که کارمندان طلوع‌نیوز را آزاد کنند.

یوناما در اعلامیه‌یرروز پنج‌شنبه، ۲۶حوت از حکومت سرپرست ط‌البان خواسته است که به تهدید و بازداشت خبرنگاران رسانه‌های مستقل پایان دهند.

این در حالی است که نیروهای استخباراتی ط‌البان شام‌گاه روز پنج‌شنبه،۲۶حوت بهرام امان گرداننده برنامه‌های سیاسی و خپلواک صافی مسوول طلوع‌نیوز را با خود بورده بودند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button