افغانستان

یوناما: بسته کردن مکاتب دخترانه تاسف‌بار است!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۳حمل/۱۴۰۱): دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در خبرنامه‌ای بسته کردن دروازه‌های مکتب به روی دختران بالا‌تر از صنف شش را تاسف‌بار خوانده است.

یوناما پس از تصمیم ط‌البان مبنی بر عدم گشایش مکاتب دخترانه برای مدت نامعلوم اظهار نگرانی کرده است.

قرار بود امروز چهار‌شنبه،۳حمل تمام مکاتب دخترانه بازگشایی شود اما وزارت معارف ط‌البان تا امر ثانی به دختران اجازه اشتراک در صنف‌های درسی شان را نداده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button