افغانستان

اعتراض شهروندان افغان مقیم ایرلند: دروازه‌های مکتب‌ها را برای دختران باز کنید و تحصیل حق دختران است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۶حمل/۱۴۰۱): شماری از شهروندان افغان مقیم ایرلند اعم از دختران و پسران با راه‌پیمایی اعتراضی در جاده‌ها از دولت ط‌البان خواستند که هر چه زود‌تر دروازه‌های مکتب‌های دخترانه بازگشایی کند.

سوم حمل ۱۴۰۱ خورشیدی کارمندان وزارت معارف که همه مرد بودند، زنگ آغاز سال تعلیمی جدید را در مکتب امانی تواختند؛ اما برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داد نشد که به مکتب‌های شان برای ادامه درس حاضر شوند.

معترضان در ایرلند می‌گویند:« ما از دولت افغانستان می‌خواهیم که مانع ادامه تحصیل دختران افغان نشوند و نباید سبب عقب‌مانی ‌آنان شوند.»

این اعتراضات که ام‌روز یک‌شنبه ۶حمل راه اندازی شده است، معترضان تاکید می‌کنند که باید دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران در افغانستان هر چه زود‌تر باز شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button