افغانستان

حکمتیار بستن مکتب‌های دخترانه را اشتباه بزرگ به اسلام و آینده خواند!

آسواکانیوز(شنبه/۶حمل/۱۴۰۱): گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان بسته شدن مکتب‌های دخترانه از سوی ط‌البان را اشتباه بزرگ برای اسلام و آینده دختران می‌داند.
رهبر حزب اسلامی می‌افزاید که در صورت بسته ماندن مکتب‌ها، دختران افغان فکر خواهد کردند که به اسلام از حقوق انسانی و دینی شان محروم شده‌اند.
او می‌افزاید که از این ترس دارد که غرب از حقوق زنان افغان دفاع کند، در حالی که این حقوق برای شان از سوی اسلام داده شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button