افغانستان

صالح: اگر به دل ط‌الب بود، طواف دور کعبه به روز‌های مردانه و زنانه تقسیم می‌شد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۸حمل/۱۴۰۱): امرالله صالح می‌گوید، آنچه را که ط‌البان مدعی است شریعت و شرعی می‌بود پس طواف دور کعبه نیز به روز‌های زنامه و مردانه تقسیم می‌شد.


ط‌البان روز گذشته با نشر بیانیه‌ی اعلام کردند که از این بعد، زنان و مردان در روز‌های جداگانه می‌تواند در پارک‌های تفریحی حضور پیدا کنند.


معاون نخست حکومت پیشین در برگه‌ی فیسبوک‌ خود نگاشته که آنچه که ط‌البان زیر نام شریعت بالای مردم تحمیل می‌کنند، شریعت نه، بل‌که برنامه‌ی استعمار برای شکستن روحیه یک ملت از بهر عادی سازی «شلاق» زدن و اطاعت راه اندازی می‌شود.


آقای صالح می‌گوید، این برنامه دیگر در افغانستان کارایی ندارد و فقط زمان در میان است که «لگدمال» شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button