افغانستان

پنج‌صد سرباز پولیس از مرکز تربیوی پولیس هرات سند فراغت به دست آوردند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۸حمل/۱۴۰۱): در حدود پنج‌صد«۵۰۰» سرباز پولیس از مرکز تعلیمی و تربیوی پولیس هرات پس از چهار ماه آموزش‌های مسلکی، عقیدتی، دینی و تمرینات ابتدایی سند فراغت به دست آوردند.

محمد اسماعیل هدایت، فرمانده مرکز تربیوی پولیس اسلامی هرات می‌گوید:«این ۵۰۰ تن به مدت چهار هفته دوره تمام آموزش های عقیدتی و دینی و تمرینات ابتدائیه مسلکی نظامی که شامل انداخت سلاح سبک و سنگين می‌شود را فرا گرفته و قرار است در ۱۵ حوزه های امنیتی داخل شهر هرات توظیف شوند.»

آقای هدایت می‌افزاید، که آموزش های عقیدتی و دینی در مورد برخورد درست با مردم، چگونگی تامین امنیت و دفاع از حقوق معنوی و مادی شهروندان برای این سربازان داده شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button