افغانستان

وانگ‌یو سفیر چین برای افغانستان در دیدار با کرزی برای وی تحفه‌ی وزیرخارجه چین را تقدیم کرد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۸حمل/۱۴۰۱): حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین و وانگ‌یو، سفیر جمهوری چین برای افغانستان در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. آقای وانگ‌یو در این دیدار برای تحفه وزیرخارجه چین را تقدیم کرده است.

افزون بر این در دیدار سفیر چین، جزییات سفر اخیر وزیرخارجه چین را به افغانستان با رییس جمهوری پیشین شریک کرده نموده است.

آقای کرزی از همکاری‌های چین در بخش‌های مختلف با کشور قدردانی کرده و امید وار است که نتایج نشست بیجینگ برای مردم افغانستان مفيد واقع شود.

هم‌چنان حامد کرزی از سفیر چین خواسته که در هم‌کاری با کشورهای همسایه گام های مؤثری را در فراهم آوری بورسهای تحصیلی برای دختران و پسران افغانستان بردارند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button