افغانستان

امربه معروف و نهی‌از منکر: برنامه‌ی نداریم که افراد بی ریش و بی کلاه را از اداره‌های دولتی منع کنیم!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۹حمل/۱۴۰۱): وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید، که این وزارت هیچ‌گونه‌ برنامه‌ی ندارد که  افراد بی ریش و بی کلاه را از اداره‌های دولتی منع کند.

در جریان دو روز گذشته شماری از کارمندان وزارت‌های مختلف زمانی که به وظیفه رفته‌اند، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به آنان گفته‌اند که باید کلاه بسر کرده و به وظیفه بیایند؛ اما تا حال درباره گذاشتن و تراشیدن ریش محدودیتی به گونه‌ی رسمی وضع نشده است.

محمد صادق عاکف، سخنگوی این وزارت به تازه‌گی گفته است که وزارت امربه معروف و نهی از منکر برنامه‌ی ندارد که افراد یا کارمندان دولتی که ریش و کلاه ندارند را از وظیفه منع کنند.

هم‌چنان این آقای عاکف می‌افزاید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک وزارتی است که به گونه‌ی مشورتی و توصیه‌ای با وزارت‌ها و اداره‌های مستقل همکاری می کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button