افغانستان

دسترسی ط‌البان به سیستم‌های بایومتریک؛ دیده‌بان حقوق بشر: جان هزاران افغان در خطر است!

آسواکانیوز(پنجشنبه/۱۱حمل/۱۴۰۱): دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که سیستم‌های بایومتریک در افغانستان اکنون در کنترول ط‌البان است و استفاده از معلومات آن ممکن جان هزاران افغان را به خطر مواجه سازد.

این سازمان روز چهارشنبه،۱۰حمل گفته است که کشورهای که در افغانستان بودند معلومات حاوی عکس چشم، نشان انگشت، وظایف، آدرس و نام اعقارب همکاران خود را در این کشور رها کرده اند و اکنون این اطلاعات در دسترس ط‌البان است.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده است که ط‌البان با استفاده از این معلومات میتوانند مخالفان خود را پیدا کرده و هدف قرار دهند.

طبق معلومات این سازمان؛ یکی از قومندان‌های حکومت پیشین که هنوز هم در افغانستان است گفته است« ط‌البان نشان انگشت مرا گرفتند اما چانس آوردم که تایید کرده نتوانستند وگرنه مرا می‌کشتند.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button