افغانستان

دختران افغان: بستن مکتب‌های دخترانه جنگ در برابر دانش سلب حقوق زنان است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۵حمل/۱۴۰۱): زنان و دختران افغان از حکومت سرپرست به رهبری ط‌البان می‌خواهند که مانع ادامه تحصیل آنان بیش از این نشوند.

با این حال حتی شماری از مقام‌های ط‌البان نیز از آن جمله جنرال مبین سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه کابل، در برابر بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان از سوی رهبری شان انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که نباید مکتب‌های دخترانه بسته بماند.

دختران افغان که عکس‌های آنان از سوی Pen Path منشتر شده است با انتقاد از بسته ماندن مکتب ها به روی شان گفته‌اند که بسته ماندن مکبت‌های دخترانه حتی اگر برای یک ساعت هم باشد، غیر عادلانه است.

این دختران شعار‌های چون «بسته ماندن مکبت‌های دخترانه جنگ در برابر دانش و سلب حقوق زنان است»، «تصمیم برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه ملت را در تاریکی نگه‌ می‌دارد» و « و دختران از تحصیل محروم نسازید» از وزارت معارف خواسته‌اند که مکتب‌های شان را برای شان باز کنند.

این در حالی است که همزمان با نواخته شدن زنگ آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۱ خورشیدی، وزارت معارف به حوزه‌های علمی دستور داد که دختران به اساس تکمیل نشدن طرح این وزارت حق ندارند به مکتب بروند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button