افغانستان

خالد حنفی: امربه معروف و نهی ازمنکر بالای همه شهروندان«الف تا ی» یک‌سان تطبیق شود!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۱حمل/۱۴۰۱): محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، در نظام اسلام اصول همین است که امر به معروف و نهی از منکر باید بالای همه شهروندان «الف تا ی» به‌گونه‌ی مکمل نافذ شود.

آقای حنفی این مورد را امروز یک‌شنبه ۲۱ حمل بیان کرده و می‌گوید، که امر به معروف و نهی از منکر بالای همه افراد چه اجتماعی یا انفرادی اعم از افرادی که در حکومت ط‌البان رسمیت دارند یا هم ندارند باید عملی شود.

هم‌چنان سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید که امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام‌ اداره‌های دولتی و غیر دولتی چه قول اردو ها و وزارت‌خانه‌ها باید به گونه جدی عملی شود.

او می‌گوید، که این روند از وزارت‌خانه‌ها به خصوص وزارت امر به معروف و نهی از منکر آغاز و همین‌گونه به ولایت‌ها و ولسوالی های کشور گسترش یابد.

اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر جزییات نداد که این روند که به آن امر به معروف و نهی از منکر عنوان داده ‌اند، شامل کدام موارد زنده‌گی شخصی شهروندان افغانستان اعم از دولتی و عامِ مردم می‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button