افغانستان

دزدانی که کارت هویت، وسایل و تجهیزات نظامی ط‌البان را داشتند، پول و طلا خانواده‌ای را درکابل با خود برده‌اند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۱حمل/۱۴۰۱): شماری از دزدان با داشتن کار هویت حکومت سرپرست ط‌البان، وسایط و تجهیزات نظامی وارد یک خانه در ساحه قلعه زمان‌خان از مربوطات حوزه شانزدهم امنیتی شهر کابل شده‌اند، پول نقد و طلای مالک خانه را با خود‌ برده‌اند.

اعضای این خانواده به آسواکانیوز می‌گویند، دزدان که شمار شان به ۱۵ تن می‌رسید، بامداد روز شنبه زیر نام نیروهای استخبارات ط‌البان وارد خانه آنان شده‌ و خانه آنان را تلاشی کرده‌اند. این خانواده می‌افزاید که در جریان تلاشی، دزدان دست‌های مردان و زنان خانواده را بسته کرده‌ بودند.

یکی از اعضای این خانواده می‌گوید، در جریان تلاشی خانه شان از سوی دزدان که خود را ماموران استخبارات معرفی کرده بودند، متوجه می‌شوند که آنان دزد استند و فریاد کمک سر می‌دهند و در هنگام سر و صدا کردن، دزدان به سوی آنان تیراندازی کرده و دو عضو این خانواده را زخمی می‌سازند.

این خانواده ادعا می‌کند، دزدان که دو موتر نوع رنجر و فلدر داشتند، ۱۰ هزار دالر پول نقد، مقداری طلا و لوازم زینتی آنان را با خود برده‌اند. در جریان فرار، اعضای این خانواده موفق شده‌اند که دو تن از این دزدان را بازداشت کنند و اکنون دو عضو دزدان در حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل به سر می‌برند.

این خانواده از نهاد های مسوول در کابل می‌خواهد که به این پرونده رسیده‌گی و افراد دیگر این گروه از دزدان را پیدا کنند تا که پول و طلا شان برای آنان دوباره برگردانده شود.

از سویی هم این خانواده می‌گوید که تا کنون به صورت درست مسوولان حوزه شانزدهم شهر کابل نیز به پرونده آنان رسیده‌گی نکرده‌اند و درخواست رسیده‌گی آنان درباره این قضیه را چندان مورد توجه قرار نمی دهند.

گزارشگر: جواد اعتماد

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button