افغانستان

گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان خواهان تحقیق در مورد انفجار غرب کابل شد!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۳۰حمل/۱۴۰۱): ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان که تازه گماشته شده است انفجار امروز در غرب کابل را حمله مسلسل بر جامعه هزاره خوانده و خواهان تحقیق در این مورد شده است.

ریچارد بنت، امروز سه‌شنبه،۳۰حمل در رشته تویتی انفجارهای پی‌هم امروز در آموزشگاه ممتاز و لیسه عبدالرحیم شهید را محکوم کرد.

او نوشته است« عرض تسلیت به خانواده های قربانیان دارم و خواهان تحقیق و پاسخگوی در این زمینه هستم.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button