افغانستان

ط‌البان برنامه تیک‌تاک و گیم پابجی را مسدود کردند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱ثور/۱۴۰۱): کابینه حکومت سرپرست ط‌البان استفاده از برنامه تیک‌تاک و بازی پابجی در افغانستان را ممنوع اعلام کرد.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی ‌ط‌البان امروز پنج‌شنبه، ۱ ثور گفته است که وزارت مخابرات و تکنالوژی موظف است تا این برنامه‌ها را مسدود سازد.

سمنگانی دلیل اتخاذ این تصمیم را گم‌راهی جوانان توسط برنامه تیک‌تاک و بازی پابجی عنوان کرده است.

آقای سمنگانی همچنان افزوده است که از چینل‌های که محتوایات غیر اخلاقی نشر می‌کنند جلوگیری شود.

هدف او از نشریات غیر اخلاقی چینل‌ها واضح نیست.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button