افغانستان

صالح: در بخش‌های از میدان‌ هوایی بگرام قوای خارجی جابجا شده است!

آسواکانیوز(جمعه/۲ثور/۱۴۰۱): امرالله صالح می‌گوید، که در بخش‌های از میدان‌ هوایی بگرام یک واحد کوچک قوای خارجی جابجا شده است.

معاون نخست حکومت پیشین امروز جمعه دوم ثور، در برگه فیسبوک‌اش نگاشته که عمداً نمی‌خواهد از کدام کشوری نام‌ببرد، زیرا این موضوع سری و محرم باقی نخواهد ماند.

او در اخیر نگاشته: “عمدا نمیخواهم اسم از کدام کشور بگیرم زیرا این موضوع سری  و محرم باقی نخواهد ماند.  کی استند ؟ چه میکنند ؟ به اساس چه آمده اند ؟ و صد ها سوال دیگر.”

ادعای قبل از این مبنی بر مستقر شدن نیروهای خارجی در پایگاه نظامی بگرام از سوی ط‌البان رد شده بود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button