افغانستان

وزیرخارجه هند بار دیگر بر ممالک غربی تاکید کرد که نباید مساله جنگ اوکراین سبب فراموشی افغانستان شود!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۷ثور/۱۴۰۱): سوبرامنیم جی‌شنکر، وزیر امور خارجه هند در هفتمین نشست گفت‌وگوهای استراتژیک ریسینه در دهلی نو از کشور های غربی خواست که نباید به دلیل مصروفیت در مسایل اوکراین، افغانستان را فراموش کنند.

آقای جی‌شنکر افزود که جنگ در اوکراین نگران کننده است؛ اما آسیا با مجموعه‌ای از مشکل‌های خاص خود رو به رو است که اغلب بر نظم مبتنی بر قوانین تاثیر می‌گذارد.

وزیر خارجه هند در این نشست گفته است که وضعیتی که در افغانستان رخ داده است بر اساس نظم مبتنی بر قوانین جهانی توجیه ناپذیر است و تاکید ورزیده است که در یک سال، همه دست‌آورد های افغانستان توسط جهان از بین برده شد.

او در مقابل مقام‌های ارشد کشور های اروپایی که در این نشست حضور داشتند، گفت که کشور های غربی افغانستان را فراموش و به حال خود رها کرده‌اند.

جی‌شنکر گفت که اولویت ها در جهان متفاوت است؛ اما هر کشور و منطقه اولویت‌ها و ضرورت‌های خاص خود را دارد که باید به آن توجه شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button