افغانستان

قرار است وزارت شهرسازی و مسکن، نزدیک ۹ هزار شهرک در کشور اعمار کند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۷ثور/۱۴۰۱): حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، که نیمی از جمعیت افغانستان بی سرپناه استند.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن می‌‌افزاید که این وزارت در نظر دارد، تا نزدیک به ۹ هزار شهرک برای شهروندان در کشور اعمار کند.

هم‌چنان آقای نعمانی امروز پنج‌شنبه ۸ ثور در نشستی در کابل از وجود فساد گسترده حکومت پیشین افغانستان انتقاد کرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button