افغانستان

رییس پارلمان ایران: آمریکا در افغانستان پروژه داع‌ش سازی را عملی می‌کند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۲ثور/۱۴۰۱): محمدباقر قالیباف، رییس پارلمان ایران روز یک‌شنله ۱۱ ثور گفته است که آمریکا می‌خواهد زیر نام داع‌ش در افغانستان نا امنی ایجاد کند.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی در این‌ مورد نگاشته که قالیباف نیز تاکید کرده است که حکومت ط‌البان در افغانستان هم در تامین امنیت این  کشور ناکام بوده است.

این مورد را رییس پارلمان ایران در حالی مطرح کرده است که در روز‌ها و هفته‌های اخیر در افغانستان حمله های انفجاری و انتحاری افزایش داشته است. این مورد را آقای قالیباف ربط به عمل‌کرد آمریکا در امور افغانستان عنوان کرده است.

هم‌چنان رییس پارلمان ایران ایجاد دولت فراگیر از سوی ط‌البان که نماینده‌گی از همه اقوام کند را در تامین امنیت افغانستان موثر خوانده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button