آموزشافغانستان

وزارت معارف: افغانستان با کمبود معلمان زن مواجه است!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۴ثور/۱۴۰۱): عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که این وزارت با کمبود معلمان زن روبه‌رو است و برای حل این مشکل، تدابیر و پالیسی مشخصی را روی دست دارند.

وزارت معارف در حالی این مورد را تایید می‌کند که اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که وزارت معارف افغانستان در زیر اداره ط‌البان با کمبود معلمان زن مواجه است.

آقای ریان می‌گوید، که در ولایت‌های چون هرات، کابل، بلخ و شمار دیگر بزرگ شهر ها معلمان زن به حد کافی موجود است؛ اما در ولایت‌های دور افتاده مانند هلمند، فراه و غیره سیاست وزارت معارف این است که باید معلمان مرد که مسن‌تر باشند، به دانش‌آموزان دختر آموزش دهند.

از سویی هم عزیز احمد ریان می‌افزاید که برای دو هزار بست معلمی در کابل از ۱۵ هزار کاندیدا آزمون اخذ گردیده است و از این میان ۶ هزار تن آنان زنان استند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button