افغانستان

سیگار: آمریکا ۱۶ هلیکوپتر‌ خریداری شده برای افغانستان را به اوکراین می‌دهد!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۵ثور/۱۴۰۱): اداره بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که اوکراین ۱۶ هلیکوپتر نظامی که برای اردو افغانستان خریداری شده بود را پذیرفته است.

این هلیکوپتر‌ها به دلیل بلدیت نیروهای هوایی افغان به آن، از روسیه خریداری شده بود که پیش از سقوط حکومت پیشین برای ترمیم به اوکراین منتقل شده بود.

اکنون وزارت دفاع آمریکا ۱۶ هلیکوپتر را به نیروهای هوایی اوکراین تحویل می‌دهد.

سیگار گفته است که پس از سقوط حکومت پیشین به ارزش هفت میلیارد دالر تجهیزات آمریکا در افغانستان اکنون در دست ط‌البان افتاده است.

در همین حال مقامات اوزبیکستان اعلام کردند که هلیکوپتر‌های منتقل شده به این کشور ملکیت آمریکا بوده و به حکومت سرپرست ط‌البان داده نمی‌شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button