افغانستان

ط‌البان حجاب زنان را امر اجباری اعلام کردند!

آسواکانیوز(شنبه/۱۷ثور/۱۴۰۱): وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ط‌البان رعایت حجاب توسط زنان را امر اجباری و نوع پوشش آنان را تعیین کرد.

این وزارت امروز شنبه، ۱۷ثور اعلام کرد که  رعایت حجاب به تمام زنان بالغ و مسلمان ضروری است.

در مکتوب رسمی که از سوی این وزارت منتشر شد، آمده است که زنان از چادری و لباس سیاه که تنها چشم‌ شان قابل رویت باشد می‌توانند استفاده کنند.

این وزارت همچنان گفته است که از طریق رسانه‌ها و منابر مسجد معلومات در باره اهمیت حجاب داده می‌شود و سپس تطبیق این امر لازمی است.

به اساس احکام منتشر شده در صورت رعایت نکردن حجاب توسط زنان ولی آنان مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

این وزارت همچنان از گفته است که زنان که در ادارات دولتی کار می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند از کار اخراج می‌شودند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button