افغانستان

انس حقانی: اداره‌ی زیر نام امر به معروف مردم افغانستان را از اسلام متنفر نسازد!

آسواکانیوز(‌سه‌شنبه/۲۰ثور/۱۴۰۱): انس حقانی، مشاور در وزارت امور داخله می‌گوید، نباید مردم زیر نام امر به معروف آزار و اذیت شوند و از اسلام تنفر پیدا کنند. او افزوده است که مانند گذشته که نیروهای ط‌البان قربانی داده‌اند، باید همان‌گونه به آرامش فکری مردم کار شود.

این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر تصمیم تطبیقی تازه‌ی را درباره حجاب برای زنان و دختران افغان اعلام کرده که تنها چشمان آنان از پوشش باز می‌ماند و در صورت سر پیچی از این فرمان اعضای خانواده زنان تنبیه و مجازات می‌شود.

این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر واکنش اکثر زنان افغان را برانگیخته و هشدار داده‌اند که حجاب اجباری را قبول نخواهند کرد و مطابق شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به حجاب پوشیدن شان ادامه خواهند داد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button