افغانستانمحیط زیست

ایران: حقابه این کشور نحوه سیاست با ط‌البان را تعیین می‎کند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۰ثور/۱۴۰۱): حسین عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفته است که موضوع حقابه نقش تعیین کننده در سیاست ایران و حکومت سرپرست ط‌البان دارد.

آقای عبداللهیان این اظهارات را به نماینده‌گان مجلس ابراز کرده و گفته است که با وجود که حکومت سرپرست ط‌البان حقابه ایران را به رسمیت شناخته است اما هنوز رضایت این کشور را کسب نکرده اند.

وزیر خارجه این کشور تاکید کرده است که مهم‌ترین موضوع در سیاست راهبردی میان دو کشور حقابه است.

پس از تسلط حکومت سرپرست ط‌البان حقابه ایران را به رسمیت شناخت.

عبداللهیان در اظهارات خود به مجلس این کشور گفت که پس از صحبت با وزیر خارجه حکومت سرپرست ط‌البان حقابه ایران به رسمیت شناخته شد و بند کمال خان باز شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button