افغانستان

وزارت داخله ایران، افغانستان را منشا تولید و قاچاق موادمخدر می‌داند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱جوزا/۱۴۰۱): سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت امور داخله ایران، در دیدار با معاون وزیر امور خارجه بلغارستان، گفته است که افغانستان منشا تولید و انتقال موادمخدر به جهان است.

در گزارش خبرگزاری ایرنا آمده که میراحمدی گفته است که اروپا هم تحت تاثیر قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است و منشا تولید و انتقال مواد مخدر افغانستان می‌باشد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله ایران از بلغارستان برای مبارزه با موادمخدر خواستار همکاری شده و آن را برای امنیت منطقه و اروپا مهم تلقی کرده است.

این مقام ایرانی به موج آواره‌گان افغانستان پس از حاکمیت ط‌البان در افغانستان نیز اشاره کرده و گفته که بیش از پنج میلیون مهاجر افغان در ارودگاه‌های ایران اقامت دارند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button