آموزشافغانستان

برای بازگشایی مکاتب دخترانه کمیته ۸ نفری تعیین شده است!

آسواکانیوز(جمعه/۶جوزا/۱۴۰۱): حکومت سرپرست ط‌البان از ایجاد یک کمیته هشت نفری به رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این حکومت برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالا از صنف ششم خبر داده است.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که این کمیته هشت عضو دارد که شامل علما و دانشوران میشود. به گفته آقای سمنگانی این کمیته برای کار روی بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران ایجاد شده است.

سمنگانی افزوده است که تا حدودی کار برای آغاز مکاتب دختران انجام شده است؛ اما بزودی در این باره تصمیم نهایی اخذ خواهد شد.

این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست ط‌البان دختران بالا از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نیافته اند.

همزمان با این شماری از زنان پنج‌شنبه، ۵ جوزا در پیوند به دسترسی دختران به حق آموزش به جاده برآمدند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button