افغانستان

لیلا و ریشم دو خواهر افغان در اروپا برای رونمایی لباس های افغانی می کوشند!

آسواکانیوز(شنبه/۷جوزا/۱۴۰۱): لیلامحمدی و ریشم محمدی دو خواهر افغان که همراه با خانواده نه نفری شان چند سال پیش به ترکیه رفتند و از آنجا دل به دریا زده و قاچاقی روانه یونان شدند.

شاید این خانواده همانند صدها خانواده دیگر افغان مرگ را در مسیر قاچاقی رسیدن به اروپا سپری کرده باشند؛ اما امید برای رسیدن به یک آینده بهتر را از دست ندادند.

من لیلا را می شناسم، زمانی که در رادیو آرمان گرداننده بود. خالد نیکزاد خبرنگار آسواکا نیوز در اروپا درباره تلاش هایش پرسید؟

لیلا ازتلاش ها و پشت کارش حرف می گوید و به آینده بهتر و خوبتر امیدوار است.

لیلا محمدی اکنون در یک شرکت ساختمانی خرید و فروش حدود دو سال می شود که کار می کند و از همین طریق مصارف زنده گی خود و خانواده خود را تامین می کند.

لیلا گفت:” من تلاش زیاد کردم و با سپری کردن روز های دشوار، اکنون آهسته آهسته به هدف های خود میرسم. بر رسیدن به آرزو ها و هدف های که دارم تلاش دارم.”

بیکاری و چالش های امنیتی دلایل اصلی است که خانواده لیلا را  در سال 2017 میلادی مجبور به ترک کشور کرد.

خانواده لیلا محمدی و ریشم محمدی اکنون به فرانسه رسیدند و درخواست های پناهنده گی آنان زیر بررسی اداره مهاجرت فرانسه قرار دارد.

لیلا محمدی که قرار است می گوید که می کوشد تا یک تجارت کوچک خرید و فروش آنلاین و در ادامه نیز یک فروشگاه لباس افغانی را در فرانسه به سطح اروپا ایجاد کند.

ریشم محمدی خواهر لیلا محمدی اکنون در بخش طراحی و دیزان لباس در شهر استرازبورگ فرانسه درس می خواند و از این طریق می کوشد تا تلاش ها برای آغاز تجارت کوچک شانرا را در ماههای پیش رو شدت بخشند.

ریشم گفت: ” من طراحی و دیزاین لباس را آموزش می بینم، این مارا بیشتر کمک می کند؛ ما تصمیم داریم تا با آغاز خرید و فروش آنلاین لباس های افغانی، بازار خرید و فروش برند افغانی رونق پیدا کند.”

هرچند بیشتر خانواده های افغان که از کشور بیرون می شوند؛ درگیر ناامید های زنده گی هستند، اما برخی از آنان امیدوار اند که بتوانند با تلاش های شان به فردای بهتر دست پیدا کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button