افغانستان

امر به معروف و نهی از منکر در قندهار موترها و سه چرخه‌ها را از انتقال زنان به صورت تنهایی منع کرد!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۸جوزا/۱۴۰۱): مولوی عبدالرحمن، رییس امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ط‌البان در قندهار، در یک نوار ویدیویی برای ترانسپورت شهری این ولایت دستور داده است که زنان را به تنهایی در موتر‌ها و سه‌چرخه‌ها از یک مکان به مکان دیگر منتقل نکنند.

مولوی عبدالرحمن می‌افزاید که انتقال زنان به تنهایی در موترها و سه‌چرخه‌ها سبب بروز فساد اخلاقی می‌شود.

وی هم‌چنان به نیروهای امنیتی گفته است که هر جا تکسی‌ها و سه‌چرخه‌ها دیدند که زنان را به تنهایی انتقال می‌دهند، با راننده‌گان آنان برخورد شرعی کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button