آموزشافغانستان

وزارت تحصیلات عالی: امتحانات کانکور ۱۴۰۱ به زودی برگزار می‌شود!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۸جوزا/۱۴۰۱): وزارت تحصلات عالی حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که امتحانات کانکور سال ۱۴۰۱ در روزهای نزدیک برگزار می‌شود.

این وزارت تاریخ مشخص برگزاری آزمون کانکور امسال را ذکر نکرده است؛ اما تاکید می‌ورزد که تمام آماده‌گی برای اخذ امتحانات گرفته شده است و تاریخ برگزاری آن به زودی اعلام خواهد شد.

مولوی احمد تقی، سخنگوی این وزارت گفته است که روند ثبت نام داوطلبان کانکور در سیستم کمیته امتحانات جریان دارد و کسانی تا اکنون فورم اخذ نکرده اند میتوانند به اداره ملی امتحانات مراجعه کرده و فورم دریافت کنند.

سخنگوی این وزارت تاکید کرده است که آزمون کانکور در تمام ولایت‌ها جز کابل در یک روز گرفته خواهد شد.

قرار بود امتحان کانکور یک هفته پیش گرفته شود اما به دلیل نامشخص به تقویق افتاد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button