آموزشافغانستان

وزارت تحصیلات: امتیازات دانشجویان پرداخته می‌شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۰جوزا/۱۴۰۱): وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که حقوق و امتیازات تمام دانشجویان پرداخته خواهد شد.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات امروز سه‌شنبه، ۱۰ جوزا در یک نشست خبری می‌گوید که تمام امتیازات دانشجویان دانشگاه‌های دولتی پرداخته خواهد شد.

آقای حقانی در جریان سخنرانی خود از کادرهای که کشور را ترک کرده بودند، خواسته است که برگردند.

در همین حال این وزارت از برگزاری امتحانات کانکور ۱۴۰۱ در آینده های نزدیک خبر داده است؛ اما تاریخ مشخص آن را ذکر نکرده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button