افغانستان

سمنگانی: ما گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق آزادی‌های مذهبی از سوی ط‌البان در افغانستان را رد می‌کنیم!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۵جوزا/۱۴۰۱): انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست ط‌البان درباره گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نبود آزادی‌های مذهبی در افغانستان واکنش‌ نشان داده می‌گوید، که هیچ‌گونه آزادی مذهبی در افغانستان نقض نشده است.

او در تویتی نگاشته است که تمام حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان محفوظ است و گزارش وزارت خارجه آمریکا در رابطه به نقض آزادی های مذهبی در افغانستان  نادرست و ناقص می‌باشد.

آقای سمنگانی نگاشته: «همه هموطنان ما اهل تسنن، اهل تشیع، سیک‌ها و اهل هنود ما در افغانستان به گونه آزادانه امور مذهبی خویش را انجام می‌دهند و ما راپور وزارت خارجه امریکا را رد می نماییم.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button