افغانستان

دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان دوباره به کشور برگشت!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۵جوزا/۱۴۰۱): احمدالله وثیق، معاون سخنگوی حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، که دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی بر اساس تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها امروز یک‌شنبه، ۱۵ثور دوباره به کشور برگشت.

آقای وثیق می‌افزاید که اکنون دولت وزیری می‌تواند که در افغانستان به گونه آزاد و بدون هیچ مشکلی زنده‌گی خود را در فضای امنیت کامل پیش ببرد.

این کمیسیون هم‌چنان از شخصیت‌های افغان که در بیرون از کشور به سر می‌برند خواسته است که باید دوباره به افغانستان برگردند و در کشور شان بدون هیچ مشکلی زنده‌گی کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button