افغانستان

سیگار: قانون گریزی پولیس و فساد گسترده‌ای اداری در حکومت پیشین، بخشی از علت‌های فروپاشی نظام بود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۷جوزا/۱۴۰۱): بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در گزارش تازه‌ای خود گفته است که عدم تطبیق قانون توسط پولیس ملی و فساد گسترده‌ای اداری در حکومت پیشین بخشی از دلایل فروپاشی نظام بود.

این اداره نوشته است که با وجود ۲۱ میلیارد دالر کمک ایالات متحده آمریکا و جامعه‌ای بین‌المللی به هدف توانمندسازی پولیس ملی افغانستان، این نیروها قانون را تطبیق کرده نتوانستند.

در گزارش سیگار آمده است که مردم از عملکرد پولیس ملی ناراض بودند و به همین دلیل در بعضی مناطق از فرمانده‌هان ط‌البان استقبال کردند.

این اداره تاکید کرده است که نیروهای پولیس در تطبیق قانون موثر واقع نشدند و بخاطر محافظت از قدرتمندان و دولت بوده است.

طبق نوشته سیگار، عملکرد پولیس افغانستان یکی از محورهای تبلیغات ط‌البان بود. این اداره نوشته است « هر عملکرد غارتگری و خشونت پولیس به ط‌البان قدرت بیشتر میداد».

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button