افغانستان

فاروق وردک: افغانان زیادی از من خواستند که زمینه برگشت‌شان را به کشور فراهم کنم!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۸جوزا/۱۴۰۱): فاروق وردک،وزیر پیشین معارف که امروز چهارشنبه، ۱۸جوزا با تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به افغانستان بازگشته است، می‌گوید که اکثر شخصیت‌های افغان که ودر بیرون از کشور استند، می‌خواهند به کشور برگردند.

آقای وردک می‌گوید، که شخصیت‌های زیادی که در کشور‌های بیرونی به سر می‌برند، از او خواسته‌اند که باید زمینه برگشت شان به افغانستان را فراهم کند. او می‌افزاید که یک کتله کوچکی از افغانان در بیرون استند که نمی‌خواهند دوباره به وطن برگردند.

فاروق وردک در دولت قبلی متهم به ایجاد مکتب‌های خیالی و فساد مالی در معارف قبلی افغانستان است. او می‌گوید، که عزت و قدر هر فرد در وطن اش است و باید همه افغانان به کشور برگردند و خدمت کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button