افغانستانسیاست

برگشت شماری از مقامات حکومت پیشین؛ ط‌البان: از تجارب آنان استفاده می‌کنیم!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۸جوزا/۱۴۰۱): کمیسیون دعوت حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید، از کسانی که به کشور برمی‌گردند، از تجارب شان در بخش‌های مختلف استفاده خواهد شد.

احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون گفته است که توانایی و استعداد شخصیت‌های که به کشور برمی‌گردند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این اظهارات ط‌البان در حالی مطرح می‌شود که در چند هفته اخیر شماری از مقام‌های حکومت پیشین مثل دولت وزیری، سخنگوی ارتش پیشین، امان‌الله غایب، رییس پیشین برشنا، فاروق وردک، وزیر پیشین معارف افغانستان و چند تن دیگر با هماهنگی کمیسیون دعوت ط‌البان به کشور برگشته اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button