آموزشافغانستان

یک مکتب رایگان برای دختران بالا از صنف ششم در کابل ایجاد شده است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۴جوزا/۱۴۰۱): یک بانوی آموزگار در کابل برای بیش از پنجاه دانش‌آموز دختر بالا از صنف ششم، زمینه آموزش را فراهم کرده است.

سودابه، مالک این مرکز آموزشی گفته است که این اقدام پس از بسته شدن مکاتب به روی دختران دانش‌آموز بالا از صنف ششم، صورت گرفته است.

دانش‌آموزان در این مرکز آموزشی از فراهم شدن چنین فرصت استقبال کرده و افزوده اند که هفت ماه می‌شود که مصروف آموختن استند.

مالک این مرکز آموزشی گفته است که چنین تصمیم را پس از بسته شدن مکاتب دخترانه گرفته است که در این مکتب اطفال کارگر، دختران و زنان مصروف دانش‌آموختن استند.

دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست ط‌البان خواسته اند دروازه مکاتب را به روی تمام دختران بازگشایی کنند.

این در حالی است که پس از سقوط حکومت بیش از ۲۶۸ روز می‌شود که دختران بالا از صنف ششم نمیتوانند به مکتب بروند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button