افغانستان

کابینه ط‌البان طرح چاپ سه میلیون کتابچه پاسپورت و توزیع تذکره الکترونیکی به کوچی‌ها را تایید کرد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۵جوزا/۱۴۰۱): کابینه حکومت سرپرست ط‌البان طرح چاپ سه میلیون کتابچه پاسپورت را تایید کرده است. در همین حال این کابینه به اداره احصاییه و معلومات وظیفه سپرده است که طرح عملی توزیع تذکره الکترونیکی به کوچی‌ها را روی دست بگیرد.

خبرگزاری دولتی باختر امروز چهارشنبه، ۲۵جوزا گزارش کرده است که نشست کابینه روز گذشته برگزار شد و طرح وزارت مالیه مبنی بر چاپ سه میلیون کتابچه پاسپورت جدید تایید شد.

از سوی هم کابینه دستور توزیع تذکره الکترونیکی به کوچی‌ها را داده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button