افغانستان

زنان معترض: تا زمانی که حقوق ما تامین نشود به مبارزه خود ادامه می‌دهیم!

آسواکانیوز(شنبه/۲۸جوزا/۱۴۰۱): شماری از زنان معترض از جامعه جهانی خواسته اند که زنان افغانستان را فراموش نکند.

این زنان روز شنبه، ۲۸جوزا در یک حرکت اعتراضی در مکان سربسته، در شهر کابل خواهان تامین حقوق خود از سوی حکومت سرپرست ط‌البان شده اند.

زنان معترض می‌گویند که تا زمان تامین شدن حقوق اساسی شان از سوی حکومت سرپرست ط‌البان به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

آنان در نوار تصویری که به رسانه‌ها ارسال کرده اند، از جامعه جهانی می‌خواهند که زنان افغانستان را فراموش نکند.

این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست ط‌البان، شماری زیادی زنان وظایف دولتی شان را از دست دادند و زمینه کار و فعالیت‌های سیاسی برای آنان محدود شد.

در تازه‌ترین گزارش بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) آمده است که پس از حاکمیت دوباره ط‌البان حدود ۷۰۰هزار تن وظایف خود را از دست داده اند که بیشتر این افراد زنان می‌باشند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button