افغانستان

ستانکزی: ما نه‌تنها افغانستان، بلکه کشور های همسایه را نیز از شر تروریسم نجات دادیم!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۹جوزا/۱۴۰۱): شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که آن‌ها نه‌تنها افغانستان، بلکه کشورهای همسایه و منطقه را از شر تروریسم نجات داده‌اند.

آقای ستانکری این مورد را امروز یک‌شنبه، ۲۹جوزا در نشست «آینده روابط افغانستان با کشورهای همسایه» در کابل ابزار کرده و افزوده است:« ما افتخار می‌کنیم که یک کشور آزاد و سربلند داریم و باید آن‌را حمایت و از آن حفاظت کنیم.»

معین سیاسی وزارت امورخارجه می‌گوید که حکومت کنونی می‌خواهد با تمام کشورهای جهان روابط مثبت و فعال سیاسی داشته باشد و اکنون هیچ‌گونه تهدیدی از افغانستان متوجه کشور های بیرونی نیست.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button