افغانستاناقتصادسیاست

متقی: روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حکومت کنونی با کشور‌های جهان تامین شده است!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۶سنبله/۱۴۰۱): سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست ط‌البان می‌گوید که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با کشورهای جهان تامین گردیده و به همین دلیل ۲۱ نماینده‌گی سیاسی و قونسلی و دفترهای سازمان‌های بین المللی در کابل فعالیت شان را از سر گرفته‌اند. او می‌افزاید که حکومت هم‌چنان با ۳۵ نماینده‌گی سیاسی و قونسلی در خارج از کشور روابط فعال و مستمر دارد.

امیرخان متقی این مورد را در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت بیان کرده و در پیوند به کشته شدن رهبر ال‌قاعده در کابل گفته است که آمریکا تا کنون اسناد و شواهدی را به حکومت کنونی درباره این ‌که ادعای آمریکا مبنی بر کشته شدن ا‌لـظ‌واهری در کابل ارایه نکرده است.

وزیرخارجه ط‌البان می‌افزاید که روند تحقیق حکومت کنونی درباره چگونه‌گی این موضوع جریان دارد و پس از تکمیلی، نتایج آن را به مردم افغانستان و جهان شریک خواهد کرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button