افغانستاناقتصاد

ساعت ها در انتظار اند تا سپرده های بانکی خویش را از بانک ها دریافت کنند!

آسواکانیوز(جمعه/۲۰سنبله/۱۴۰۰): ماینده گی های عزیزی بانک در ولایت ها بسته است و تنها چند نماینده گی مرکزی آن در کابل برای مشتریان خویش با مشکل های زیاد و سراسیمه گی در یک هفته ۲۰۰ دالر آمریکایی و ۲۰ هزار پول افغانی توزیع می کند.

مشتریان این بانک می افزایند که پس از یک روز از سپردن کارت هویت بانکی شان به کارمندان این بانک، فردای آن روز پس از ساعت ها انتظاری پول دریافت می کنند.

مشتریان عزیزی بانک می گویند: ۲۰۰ تن در یک روز می تواند پول به دست بیاورند، در بانک ها پول کافی نیست و نارسایی مسوولان بانک ها و دولت افغانستان به این مشکل، آنان را به ستوه آورده است.

سرای شهزاده یکی از مرکز های بزرگ تبدیل پول های خارجی به افغانی و صرافی ها درکشور نیز ازدحام بیش از حد دارد و برای شهروندان مشکل های زیادی از این رهگذر به وجود آمده است.

عزیزی بانک و دولت افغانستان هنوز پاسخ مشخصی برای رسیده گی به این مشکل برای مردم نداشته اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button