اقتصاد

جاپان تا پایان امسال به افغانستان 200 ملیون دالر کمک میکند!

آسواکانیوز(پنجشنبه/۲۵سنبله/۱۴۰۰): کشور جاپان در جریان نشست عالی وزیران در رابطه به اوضاع بشردوستانه در افغانستان که از سوی سازمان ملل متحد در 13 سپتامبر 2021 برگزار گردیده بود، تعهد سپرد که مبلغ 65 میلیون دالر را از بهر وخیم بودن وضعیت بشری در افغانستان به این کشور از طریق سازمان ملل متحد کمک می کند، که کمک مجموعی کشور جاپان امسال به 200 ملیون دالر میرسد.

در پایان این نشست مجموع کمک های جهانی برای افغانستان به بیش 1.2 میلیارد دالر رسید و قرار است این مبلغ تا پایان سال ۲۰۲۱برای بهتر شدن وضعیت وخیم بشردوستانه افغانستان برسد.

قابل ذکر است که کشور جاپان در دو دهه گذشته با مبلغی در حدود 7 میلیارد دالر دومین کمک کننده بزرگ جهانی به افغانستان بوده است.

سفیر افغانستان در جاپان شیدا محمد ابدالی نیز با تایید این خبر در صفحه فیس بوک اش از کمکهای همیشگی جاپان به افغانستان سپاس گزاری نموده است.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button