افغانستاناقتصاد

سازمان ملل متحد: ۱۰ میلیون کودک در افعانستان به کمک‌ های بشری نیاز دارند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۹سنبله/۱۴۰۰): همزمان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان پس از سقوط این کشور به دست طالبان، یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان، اوضاع بشری در این کشور را نگران کننده می داند.

این نهاد جهانی در صفحه تویتر خود نگاشته است که هم اکنون حدود ۱۰ میلیون کودک در این کشور، به کمک‌های بشری بی درنگ نیاز دارند.

پیش از این شماری دیگر از نهاد های جهانی به شمول سازمان ملل‌ از احتمال یک فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده بودند.

در همین حال، برخی از شهروندان کشور می گویند که پس از سقوط کابل به دست طالبان، بیکاری و فقر با‌ گذشت هر روز، رو به افزایش است.

وحیدالله باشنده کابل به آسواکا نیوز گفت:” اوضاع نگران ساخته مارا و اگر جامعه جهانی در این باره توجه نکند، مردم از گرسنگی جان خواهد داد.”

با این همه نگرانی ها دیده شود که جهان در برابر وضعیت پیش آمده در افعانستان، چه تصمیمی خواهد گرفت، هرچند بسیاری از نهاد های جهانی از آماده گی برای فراهم ساختن کمک های بشری به افغانستان اطمینان داده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button