افغانستاناقتصاد

معاشات کارمندان دولتی به زودی از سوی کابینه جدید ط‌‌ا‌لب‌ا‌ن پرداخت خواهد شد!

آسواکانیوز(یکشنبه/۴میزان/۱۴۰۰): ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان می گوید: معاشات کارمندان دولتی در کابل و ولایت های افغانستان به زودی پرداخت خواهد شد.

آقای مجاهد در گفتگو با بی بی سی گفت که دولت طالبان تلاش دارد تا با یک برنامه منظم معاشات کارمندان دولتی را پرداخت و از فقر اقتصادی در افغانستان جلوگیری خواهند کرد.

از اعلام حکومت جدید موقت طالبان در افغانستان بیش از چهل روز سپری می شود؛ اما هیچ حکومتی کابینه آن ها را به رسمیت نشاخته است. با این حال اکثر کارمندان دولتی به شمول رده های پایین تا سه ماه معاش شان را دریافت نکرده اند.

به باور کارشناسان اقتصادی اگر وضعیت به همین گونه دوام کند شهروندان افغانستان راه  های غیر مسالمت آمیز برای پیدا کردن معیشت زنده گی شان جستجو خواهند کرد و فقر اقتصادی در افغانستان به اوج خواهد رسید.

این در حالی است که شماری زیادی از شهروندان افغانستان وسایل خانه های شان را در بازار ها از بهر نبود کار و درآمد اقتصادی به فروش گذاشته اند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آمریکا ۹.۴ میلیارد دالر آمریکایی از سرمایه های این کشور را از بهر دور نگهداشتن این پول از دسترس طالبان در بانک جهانی مسدود ساخته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button